kurzy anglictiny Excalibur Lingua na facebooku
BRATISLAVA(Miletičova)
kurzy anglictiny Excalibur Lingua na facebooku
Máte medzery v angličtine a nedostatok času? Potrebujete pomôcť s vysvetlením konkrétnych gramatických javov? Semináre sa konajú každú poslednú sobotu v mesiaci od 8:00-12:00. Rozdelené do štyroch 50-minútových blokov.

Prihláste sa na gramatický seminár A alebo B:
4-HODINOVÝ INTENZÍVNY GRAMATICKÝ SEMINÁR „A“
stredne pokročilá úroveň
4-HODINOVÝ INTENZÍVNY GRAMATICKÝ SEMINÁR „B“
vyššie pokročilá úroveň
 • prítomný jednoduchý a priebehový – ich rôzne použitia a rozdiely
 • predprítomný jednoduchý a priebehový - tvorba a použitie
 • slovosled v oznamovacích a opytovacích vetách
 • použitie základných pomocných slovies pri tvorbe otázok
 • jednoduchý minulý a budúci čas
 • tvary pravidelných a nepravidelných slovies, ich použitie


 • predprítomný, predminulý a predbudúci priebehový čas
 • činný a trpný rod
 • slovosled v oznamovacích a opytovacích vetách
 • anglické podmienky – prvá, druhá, tretia, nultá a ich kombinácie
 • GRAMATICKÝ SEMINÁR V SKRATKE:
  - praktické obzrejmenie gramatických nejasností
  - cvičenia
  - konzultácia
  - žiaci sú do semináru aktívne zapájaný


  trvanie kurzu: jeden deň
  počet žiakov v skupine: 10-15
  intenzita: 4 x 50 minút
  cena: €20