kurzy anglictiny Excalibur Lingua na facebooku
BRATISLAVA(Miletičova)
kurzy anglictiny Excalibur Lingua na facebooku
ROZDELENIE ÚROVNÍ METÓDY EEM PODĽA GRAMATIKY

PRIBLIŽNÉ
TRVANIE KURZU
EURÓPSKA ÚROVEŇ CEFR ÚROVEŇ EEM NIEČO Z GRAMATIKY KTORÚ SA NAUČÍTE
3 mesiace*

A1 Alfa A -sloveso to be, prítomný priebehový a jednoduchý čas, slovosled tovrenia otázky
3 mesiace* Alfa B -stupňovanie prídavných mien, porovnávanie, there is, there are, kombinovanie slovies...
3 mesiace* Alfa C -jednoduchý minulý a budúci čas, rozvitejšia konverzácia
3 mesiace* A2 Beta A -nultá a prvá podmienka, would like a want, 
3 mesiace* Beta B -predprítomný čas (present perfect), prítomný priebehový čas na vyjadrenie budúcnosti
3 mesiace* Beta C -predprítomný priiebehový čas, might, could, vety typu: však?
3 mesiace* B1 Gama A -použite present perfect a past simple, tŕpny rod
3 mesiace* Gama B -druhá a tretia podmienka, minulé časy modálnych slovies would, could, should
3 mesiace* Gama C -past perfect, nepriama reč
3 mesiace* B2 Delta A -zmiešané kondicionály (podmienky)
3 mesiace* Delta B -future perfect, wish
3 mesiace* Delta C -minulé časy modálnych slovies must atď...
*Každá z kníh EEM sa skladá z cca 150 strán, ktoré žiaci preberú za približne 3 mesiace. (v kurze dva krát do týždňa po 60 minút, čo predstavuje 24 hodín)
+GAMATIKA SA VŽDY IHNEĎ PO VYSVETLENÍ APLIKUJE DO KONVERZÁCIE
+Na postup z nižšieho do vyššieho levelu sa na konci knihy píše písomný test z ktorého je nutné získať najmenej 80%
Poznámka k testu: Netreba sa ho báť, každý študent ktorý sa doma pravideľne pripravuje s testom problém nikdy nemal. :) No v prípade, že sa Vám test nepodarí úspešne napísať, je možné dohodnúť si konzultácie a náhradný termín prípadne opakovanie levelu (prepadnutie :)
ONLINE TEST +++++++++++ PRIHLÁŠKA