kurzy anglictiny Excalibur Lingua na facebooku
BRATISLAVA(Miletičova)
kurzy anglictiny Excalibur Lingua na facebooku
Systém výučby EEM je spôsob učenia sa cudzieho jazyka priamou konverzačnou metódou pre úplných začiatočníkov i pokročilých formou hier, simulovaním reálnych situácii, ako napríklad na letisku, v hoteli, v reštaurácii, v obchode a iné. Študent od prvej hodiny vytvára jednoduché i zložitejšie slovné spojenia, odpovedá na otázky, no rovnaký dôraz je kladený aj na vytváranie otázok. Vo väčšine škôl, ktoré učia priamou metódou, študent iba odpovedá. Chyba! Odpovedať na otázky je omnoho jednoduchšie ako ich klásť. Študent sa tiež učí samostatne reagovať v rôznych situáciach. Hodiny sú plné zábavy a obrovskej slovnej zásoby pod vedením skúsených a veselých lektorov. Systém výučby je založený na polootvorenej konverzácii, čo znamená, že žiak rozpráva a reaguje od prvej hodiny v nepravidelných intervaloch, takže si nemôže vypočítať, kedy bude odpovedať, a preto je celý čas v strehu. Naša metóda sa skladá zo 4 hlavných častí: + vytváranie otázok + odpovedanie na otázky + koncentrácia a počuvanie + písomné preklady na domácu úlohu
++++ROZDELENIE ÚROVNÍ METÓDY EEM ++++
REAGOVAŤ

POČAS VÝUČBY LEKTOR ŠTARTUJE KONVERZÁCIU POLOŽENÍM OTÁZKY NA KTORÚ ŽIAK ODPOVEDÁ V CUDZOM JAZYKU CELOU VETOU. TU SA UČÍ ROZUMIEŤ, POHOTOVO REAGOVAŤ A ROZMÝŠLAŤ V CUDZOM JAZYKU SPONTÁNNE.
PÝTAŤ SA

Položené otázky sa rozvíjajú prídavnými otázkami, ktoré už vytvárajú študenti a kladú ich spolužiakom, čiže sa rozprávajú medzi sebou. Táto fáza je veľmi dôležitá, nakoľko odpovedanie na otázku je podstatne jednoduchšie ako otázku vytvárať. Vďaka takémuto rozloženému systému výučby sa naučíte meniť slovosled vety na vytváranie otázky automaticky. Takýto systém sa požíva iba v metóde EEM. Ostatné priame metódy sú založené iba na zodpovedaní otázok, čo v EEM tvorí iba 25% metódy.
PRACOVAŤ

Veľká nevýhoda kurzov, na ktorých žiak iba rozpráva je, že reálne spraví každý žiak viac alebo menej chýb, a pri obyčajnom napomenutí si človek doma pri samoštúdiu nespomenie, koľko tých chýb bolo a kde presne boli, aby sa ich už mohol vyvarovať. Metóda EEM obsahuje stovky až tisíce viet na preklad zo slovenčiny do angličtiny postavených tak, aby sa človek naučil prirodzene prepínať zo slovenského do anglického slovosledu. Ak spraví vo vete chybu, na hodine si ju pri oprave domácich úloh poznačí a doma už vie, na čom má pracovať. Študenti takisto sami spomínajú, že zložitejšiu gramatiku doma pri prekladoch pochopia a na hodine už iba precvičujú dané gramatické javy v konverzácii. Písomné preklady sa robia iba na domácu úlohu a počas hodiny sa iba konverzuje.
POČÚVAŤ

Školy ktoré vyučujú rôznymi priamymi metódami tvrdia, že veľkou výhodou priamych metód je, že Vás udržia v strehu, pretože nikdy nie je predom určené, kto bude odpovedať na lektorovu otázku. To je pravda, ale problém je v tom, že akonáhle lektor niekoho vyvolá, ostatní študenti nemusia počúvať spolužiakovu odpoveď, pretože ďalšia otázka už nebude náväzná. Avšak v metóde EEM, lektor položí otázku jednému zo študentov, následne po zodpovedaní vyvolá ďalšieho (náhodného), ktorý musí spolužiakovu otázku rozvinúť otázkou, čo znamená, že žiaci musia dávať stále pozor.