kurzy anglictiny Excalibur Lingua na facebooku
BRATISLAVA(Miletičova)
kurzy anglictiny Excalibur Lingua na facebookuNESĽUBUJEME, ŽE VÁS NAUČÍME ANGLICKY 4-KRÁT RÝCHLEJŠIE! A NEBUDEME VÁM TVRDIŤ ANI INÉ NEREÁLNE VECI...

DNES UŽ NEPLATÍ, ŽE ČO JE LACNÉ NEMÔŽE BYŤ DOBRÉ! PRÍĎTE SA NA VLASTNEJ KOŽI PRESVEDČIŤ, ŽE TOP ŠKOLA NEMUSÍ BYŤ ZÁKONITE PREDRAŽENÁ

KONVERZAČNE, JEDNODUCHO, ZÁBAVNE.
AKO JEDINÍ UČÍME VLASTNOU KONVERZAČNOU METÓDOU EEM, A AKO PRVÍ SME ZAČALI DO UČIVA IMPLEMENTOVAŤ V KONVERZÁCII TVORENIE OTÁZOK


ASDFASDFMMA
TOP LEKTORI
PODMIENKOU PRIJATIA AKÉHOKOĽVEK LEKTORA NA NAŠU JAZYKOVÚ ŠKOLU JE PRAX. PRETO V NAŠEJ ŠKOLE ÚČIA VÝLUČNE SKÚSENÍ LEKTORI, KTORÍ PO VEĽKOM MNOŽSTVE ODUČENÝCH HODÍN VEDIA AUTOMATICKY PRISPôSOBOVAŤ TEMPO HODŃ ŠTUDENTOM A VYTVORIŤ INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP.
ZÁBAVNÉ HODINY PLNÉ SMIECHU
HODINY METÓDOU EEM SA SNAŽIA VYTVORIŤ V SKUPINKÁCH RODINNÝ PRÍSTUP. CIEĽOM JE VYTVORIŤ RODINNÚ ATMOSFÉRU, A KAMARÁTSTVO MEDZI ŽIAKMI, ABY V MIESTNOSTIACH PREVLÁDALA DOBRÁ ENERGIA A ZÁUJEM. VEĽA NAŠICH SKUPINIEK SA PO PÁR MESIACOCH STRETÁVA AJ MIMO KURZU NA KÁVE A PODOBNE.
DRINA A DOMÁCE ÚLOHY
NA HODINÁCH SA ROZPRÁVA, DOMA TREBA MAKAŤ. KNIHY OBSAHUJÚ KVANTÁ VIET KTORÉ TREBA DOMA PREKLADAŤ, ABY BOL ŽIAK V KONTAKTE S ANGLIČTINOU ČO NAJVIAC. PRIEMERNE TREBA NA KAŽDÚ HODINU PRELOŽIT 20 VIET. TIETO PREKLADY SÚ POVINNÉ A ZARUČUJÚ O 50% RÝCHLEJŠÍ PROGRES. PRETO, AK V SÚČASTNEJ DOBE NEMÁTE ČAS VENOVAŤ SA DOMÁCIM ÚLOHÁM PO KURZE, BUDE LEPŠIE AŽ KEĎ SA PRIHLÁSITE KEĎ SI TENTO ČAS BUDETE VEDIEŤ NÁJSŤ.
b
c